XI SP QRP Contest

 

 

REGULAMIN (kliknij by pobrać plik)

 

XI Krajowe zawody QRP pod patronatem Prezesa PZK

SP-QRP Contest

1. Organizatorzy: Włodek SP5DDJ wraz z  Grupą SP-QRP pod honorowym patronatem Prezesa PZK i Redaktora Naczelnego MK QTC.
2. Cel zawodów: Popularyzacja pracy małą mocą emisjami CW i SSB wśród stacji polskich, ze
szczególnym wyróżnieniem operatorów pracujących na urządzeniach skonstruowanych własnoręcznie.
3. Termin i czas trwania: sobota -
28 września 2013 r. od 05:00 do 06:00 czasu UTC.
4. Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmentach CW i SSB przeznaczonych dla zawodów.

Maksymalna moc wyjściowa na CW = 5W, a na SSB = 10W.

5. Klasyfikacje:
Grupa A - stacje QRP pracujące na sprzęcie fabrycznym emisją CW.
Grupa B - stacje QRP pracujące na sprzęcie fabrycznym emisją SSB.
Grupa C - stacje QRP pracujące na sprzęcie fabrycznym emisjami CW i SSB (łączności na CW można powtarzać na SSB).
Grupa D - stacje QRP pracujące na sprzęcie „ Home Made ” emisją CW.
Grupa E - stacje QRP pracujące na sprzęcie „ Home Made ” emisją SSB.
Grupa F - stacje QRP pracujące na sprzęcie „ Home Made „ emisjami CW i SSB (łączności na CW można powtarzać na SSB).
Grupa G - Stacje SWL

6. Wymiana raportów:

Grupa A - RST + F
Grupa B - RS + F
Grupa C - raporty jak w grupach A i B.
Grupa D - RST + HM
Grupa E - RS + HM
Grupa F - raporty jak w grupach D i E.
Grupa G - obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Znak stacji odebranej lub stacji korespondenta nie może występować w kolejnych nasłuchach. Przerwa minimum 5 SWL.

7. Punktacja:

Za QSO na SSB - 1 pkt,
Za QSO na CW - 2 pkt,
Za nasłuch łączności dwóch stacji QRP - 1 pkt bez względu na emisję.

Mnożnik - 1 + ilość stacji „Home Made” bez względu na emisję.

8. Wynik końcowy: Suma punktów za QSO lub nasłuchy x mnożnik.

Ponieważ zawody rozliczane będą elektronicznie, wynik oblicza Komisja Zawodów.

9. Nagrody i wyróżnienia:

* Dla zwycięzcy w grupie A - Upominek ufundowany przez
SP4JFR
* Dla zwycięzcy w grupie B - Upominek ufundowany przez SQ1K
* Dla zwycięzcy w grupie C - Upominek ufundowany przez
SP5JNW
* Dla zwycięzcy w grupie D - Puchar ufundowany przez
MK QTC.
* Dla zwycięzcy w grupie E - Puchar ufundowany przez
Prezesa PZK
* Dla zwycięzcy w grupie F - Puchar ufundowany przez
SP5DDJ.
* Dla zwycięzcy w grupie G - Upominek ufundowany przez sponsora.

* Przewidywane są także inne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, których ilość uzależniona jest od ilości Darczyńców.

10. Dzienniki zawodów:

Logowanie musi być w czasie UTC. Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo lub jako pliki tekstowe należy przesłać w terminie
14 dni  czyli do 12 października 2013 r. na adres elektroniczny: sp5ddj@wa.home.pl

11.Wyniki:

Wyniki zawodów opublikowane zostaną na stronach www.sp5ddj.pl , www.sp-qrp.pl, ZG PZK, Świat Radio i MKQTC.

Nagrody zostaną rozesłane do wyróżnionych stacji w grudniu 2013r.

Uwagi:

1.Do dziennika zawodów należy dołączyć oświadczenie uczestnika o przestrzeganiu mocy wyjściowej
nadajnika oraz opis sprzętu i anteny.

2. Wszelkie komentarze, sugestie, wrażenia, zdjęcia sprzętu QRP itp. bardzo mile widziane.

3. Stacja SP5DDJ weźmie udział w zawodach, jednakże dziennik wykorzystany zostanie do kontroli.

4. Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy przyjemnego spędzenia czasu podczas pracy QRP.

Za Komisję Zawodów
Włodzimierz Salwa SP5DDJ

 


 Otwarta lista sponsorów nagród ( drobnych upominków) w zawodach

( stan na 3 października  2013): 

1.    Prezes PZK

2.    MK QTC

     

3.     Grupa SP-QRP

Deska - trofeum

4.     Włodek SP5DDJ

 

 

 

 

 

SWR/PWR meter nie tylko do QRP - klasyka gatunku

 

5.   Bartek SQ1K

5 kompletów map (DXCC, Azymutalna i USA) - MNI MNI TNX !!

 

6.   Bolek SP4JFR

Przełącznik antenowy XS-201

Kit AVT 2628 - Ładowarka do akumulatorów ołowiowych 12V

Akumulatorek litowo-polimerowy 11,1V/2200mAh

4 akumulatorki NiMH po 2000 mAh

Wielkie dzięki Bolku !!!

7.    Marcin SP5JNW

Niespodzianka

8.    Janek SP5DZC ( SO5D)

5 kompletów książek z CD - "Zwroty angielskie dla krótkofalowców"

Serdeczne dzięki Janku !

9.    Wojtek SP4SKV

Nagroda - PCB niespodzianka.

Dzięki piękne !

10.    Adam SQ5RWQ

 

4 komplety minikit'ów odbiornika Lidia80

Piękne podziękowania !

11.   

Nagrody można zgłaszać SP5DDJ do  31 października  2013 r.

 

E-mail

 

powrót do strony głównej